Letošní sezóna prakticky neproběhla díky pandemické situaci a s tím souvisejícím vládním nařízením. Nebudeme soudit, jestli nařízení byla účelná nebo ne. 
My můžeme jenom posoudit následky vládních opatření pro areál. V našem případě jsou bohužel nařízení skoro likvidační. Kompenzace státu ani nepokryjí enormní náklady na provoz a náklady které jsme investovali do výroby sněhu.
Proto Yetti jde do boje. K tomu ale potřebuje pomoc váš všech. Zahájili jsme provoz stránky www.skiarealhlubocky.cz/pomoc, kde naleznete způsob, jakým Yettimu můžete pomoci. Můžete mu darovat jakoukoliv částku na jeho transparentní účet, z kterého bude hradit provozní stabilní náklady areálu, jakou jsou úvěry, nájmy technologií a splátky do bank.

Můžete si i zakoupit nějaký upomínkový předmět z Yettiho hopu. Jsou tam trička, hrnky a jiné, s tematikou tohoto boje, pokud možno aspoň trochu vtipnou formou.

Pokud nám můžete pomoci jakýmkoliv způsobem zachovat areál v provozu, aby ho nezničili náklady za výrobu sněhu, nájmy a splátky úvěru a abychom se mohli zase na sjezdovkách v Hlubočkách shledat, užít si zábavu na sněhu, znovu naučit vaše děti lyžovat, tak jak jste se to někteří z vás naučili u nás v minulosti, budeme rádi. Děkujeme